+34627063036

contact@eapia.eu

Serveis

A EAPIA entenem el desenvolupament tecnològic de la teva organització i els reptes que comporta

Propietat Intel·lectual

Autoria i Tutela de drets


Estratègia de protecció del valor de cada projecte, de l’equip, màrqueting i vendes. Tutela de la inversió i la valoració de l'obra.

Autoria

 • Estudi i determinació dels aspectes legals necesaris a tenir en compte
 • Planificació de l'estratègia a seguir i pasos a cumplimentar
 • Seguiment i assessorament permanent
 • Defensa contra vulneracions
 • Sessions informatives sobre drets per associacions d'artistes i centres culturals

Tutela de drets

 • Auditoria prèvia al desenvolupament de projectes
 • Elaboració d'acords interns entre coautors
 • Negociació i redacció de contractes: discogràfics, de producció, cessions de drets, d'actuacions artístiques, dret de reproducció, etc.
 • Gestió en llicències de drets en treballs derivats: sincronitzacions musicals, imatges d'arxius, versions, etc.
 • Registre i assessorament sobre les diferents possibilitats de seguiment de l'obra
 • Defensa contra vulneracions

Propietat Industrial

El nostre esforç se centra en planificar la millor estratègia per protegir i rendibilitzar les teves inversions en I+D+I.

Marques i denominacions comercials

 • Informes sobre denominacions per noves empreses
 • Registre i seguimient de marques a nivell nacional i internacional
 • Seguiment i assessorament permanent

Patents

 • Auditoria prèvia
 • Elaboració de normatives internes entre col·laboradors; redacció i negociació de contractes
 • Registres
 • Defensa contra vulneracions

Dret de les Tecnologies de la Informació

Protecció de dades, Big Data, comerç electrònic i aplicacions mòbils


Entendre i acompanyar a les empreses en la seva expansió a través de Internet, les Xarxes Socials i les noves tecnologies.

Acompanyament legal a empreses que es connecten a la xarxa

 • Acords interns, acords de confidencialitat, tranferència de Know How, Joint Ventures,etc.
 • Avisos legals a la WEB
 • Termes i condicions d'ús
 • Registres
 • Auditoria LSCCI

Auditories protecció de dades

 • Alta, suspensió i modificació de fitxers en l'AEPD
 • Redacció de documents de seguretat (LOPD)
 • Controls presencials per controlar el cumpliment dels requeriments legals del Dret de seguretat
 • Redacció de contractes per garantir l'accés a fitxers per part de tercers

Big Data, comerç electrònic i aplicacions mòbils

De forma genèrica un be immaterial podria definir-se com la creació de la ment humana que, utilitzant els mitjans adequats, es fa perceptible i utilitzable. Per la seva especial importància econòmica són objecte d'una tutela jurídica especial.

L'acompanyament legal d'EAPIA és el complement idoni en la fase de desenvolupament de nous canals de venda, aplicacions per el mòbil, negociació d'aliances estratègiques o per aquells nous projectes que entren a oferir els seus serveis en la denominada societat de la informació.

Dominis d'Internet

Amb l'objectiu d'optimitzar la presència a Internet de corporacions públiques i privades podem recuperar extensions ocupades dels noms de domini territorial o genèric.

 • Impugnació de noms de domini
 • Cessions de titularitat; Negociació i compravenda de domini
 • Vigilància de dominis
 • Bloqueig de dominis ocupats

Contacte


Eapia

+34627063036

eapia7@gmail.com