+34627063036

contact@eapia.eu

"A Culture without property, or in which creators can't get paid, is anarchy, not freedom"

Lawrence Lesing

¿Què és ?


Formació especialitzada en les àrees del Dret sobre protecció dels intangibles

Eapia és una consultoria en Dret de les Tecnologies de la Informació. T'assessorem en drets d'autor i connexos, dret de Marques i Patents,drets d'imatge, publicitat, transferència del coneixement, noves tecnologies i materies relacionades. També tenim experiència en la protecció jurídica de la reputació i de la imatge a la xarxa.

Serveis


T'oferim serveis personalitzats per assessorar-te en el que necessitis

Som un servei d'assessoria jurídica per: projectes d'emprenedoria , la indústria cultural i empreses de la indústria creativa.

Advocats especialitzats en dret de la propietat intel·lectual, les noves tecnologies i la comunicació.

Tenim experiència en el sector audiovisual, mitjans de comunicació i en la producció de projectes creatius, d'edició, de foment de la cultura i del sector de l'entreteniment.

Treballs i Recursos


Articles i recursos perquè coneguis millor l'àrea en la que treballem

Contacte


Eapia

+34627063036

contact@eapia.eu